LS-headlogo.gif (5812 Byte)

Czech
Czech republic.gif (4470 Byte)

GaiaNET.gif (10464 Byte)


LichtkörperAkademie

Diese Webseiten betreffen die früheren Aktivitäten der Lichtkörper Akademie und werden nicht mehr unterhalten. Aktuelle Infos finden Sie hier.

Nach oben ] Francais ] Espanol ] Italiano ] Norway ] Poland ] Hungary ] [ Czech ] Russian ]


LightShift 2000
www.lightshift.com

zapnęme svętlo svęta!

 

predstav si milióny dętí, zen a muzü
slouçené stejným nádherným duchem

 

spojme se v synchronizované univerzální meditaci
pozvednout vędomí lidstva

potvrzme...
zít veselejší nové vidęní na nęmz se müze podílet všechno zivé

zviditelnęme tisíc rokü míru na zemi... zaçínající v tomto okamziku

obejmęme
všechny lidi, kterékoli rasy,
nábozenství, ne-nábozenství, víry çi národnosti

vzpomenme si...
v srdci není delení jen jednota v duchu

všichni jsme deti boha v lidské rodine

necht´ krása v našich srdcích
skvelost našich myslí a bozskost našich duchü stvorí tuto novou vizi

necht´ láska a svętlo naplní naše zivoty a zmęní náš svęt...
a z tohoto velkého ducha... sejdeme se vyjasnit budoucnost

 

1.ledna 2000, 0 hodin 12 minut
zapneme svetlo sveta

 

(preklad z anglictiny md)

 

Zurück Nach oben Weiter

GaiaNET - Netzwerk für Globale Meditationen
www.holoenergetic.com      Feedback/E-Mail: gaianet(at)starcon.ch

Diese Webseiten betreffen die früheren Aktivitäten der Lichtkörper Akademie und werden nicht mehr unterhalten. Aktuelle Infos finden Sie hier.